Telemedicína v sociálních službách

22. 06. 2017
Příspěvková organizace Sírius se zapojila do pilotního projektu:
Vzdálený monitoring fyziologických funkcí uživatelů v zařízeních sociální péče zřizovaných Moravskoslezským krajem
Jedná se o klíčovou aktivitu projektu MPSV Možnosti využití asistivních technologií u některých zdravotních služeb. Klíčová aktivita se nazývá Podpora nových procesů v sociálních službách, a zde je telemedicína definována jako:
 

,,řešení, které používá aplikace spojené s klinickými protokoly, čili postupy při léčbě nejrůznějších chorob. Pojem zahrnuje i služby orientované na komunikaci se zdravotnickým personálem. Jedná se např. o komunikaci lékař (zdravotní sestra) - pacient, nebo o ryze profesní komunikace lékař - lékař (využití a zpracování informačních zdrojů na dálku). Do telemedicíny spadají rovněž telemonitoringové služby, které se zaměřují na snímání a přenos biomedicínských parametrů lidského organismu na dálku, zejména při léčbě choroby v obdobích, kdy je pacient vzdálen od poskytovatele zdravotní péče, nebo v případě, že je třeba sledovat vývoj příslušných parametrů.

Začleněním uživatele do vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí usilujeme o zlepšení a zkvalitnění ošetřovatelské péče. Naměřené hodnoty se budou zobrazovat v počítači lékaře, který tak může okamžitě reagovat na případné negativní změny a zároveň shromažďovat data k upřesnění léčby. 

Telemedicína je v organizaci realizována prostřednictvím Národního dohledového centra. 

Národní dohledové centrum /NDC/ - jedinou činností  je monitorování fyziologických funkcí  ke vzdálenému sledování, snímání, přenosu,  vyhodnocování a zobrazování získaných hodnot a údajů od monitorovaných uživatelů.

Jedná se o komunikaci se zdravotním personálem, nebo o profesní komunikaci – využití a zpracování informačních zdrojů na dálku. 

Měření probíhá:

 • ve vlastním sociálním prostředí
 • měření můžeme provést v okamžiku zdrav. obtíží
 • množství údajů a dat za delší časové období
 • sníží se počet ambulantních návštěv
 • dohled lékaře nad stavem pacienta po propuštění z nemocnice
 • přesnější stanovení medikace a léčebných postupů
 • včasné zachycení zhoršujícího se stavu
 • snížení opakované hospitalizace
 • snížení nákladů na přepravu pacientů a nároků na personální zabezpečení jejich doprovodu
Monitoring probíhá formou vzdáleného přenosu dat, kdy uživatel asistovaně - pomocí měřící sady provádí měření. Naměřené hodnoty jsou automaticky, prostřednictvím zabezpečené datové sítě, přenášeny do NDC a tam jsou zobrazovány a vyhodnocovány pro potřeby ošetřujícího lékaře. Nahlížení do dokumentace je umožněno pouze pověřených zaměstnancům NDC a jmenovitě zdravotnickému personálu Sírius, příspěvková organizace.

NDC poskytlo organizaci sadu zdravotnických přístrojů, byla provedena edukace a zaškolení odpovědných pracovníků. 

Pokud opatrovník souhlasil, byl uživatel zaregistrován do systému.  Data se zaznamenávají v kartě pacienta, automaticky se zasílají  informace zachycené při zhoršujícím se zdravotním stavu. Organizace pravidelně komunikuje s NDC, uživatelem a lékařem. Jsou zpracovány reporty, popř. závěrečné zprávy pro ukládání do karty uživatele.

Monitoring je vhodný pro:
 • chronické nemocné osoby v dlouhodobém sledování
 • osoby před operačním zákrokem
 • pro osoby s nově nastavenou nebo upravenou medikamentózní  léčbou
 • osoby propuštěné z hospitalizace do domácí péče
 • osoby s rozvíjejícím se onemocněním
 • osoby s nesnadno stanovitelnou diagnózou
 • osoby s akutní změnou zdravotního stavu
Důležité je najít lékaře, kteří jsou ochotni s NDC spolupracovat a také být neustále dostupní prostřednictvím telefonního nebo emailového kontaktu, aby mohli ihned reagovat na náhle vzniklý problém.
top