Financování

Jak to u nás funguje

Naše sociální služby jsou financovány z více zdrojů. Získáváme dotace ze státního rozpočtu, dotace od zřizovatele, dále finance ze zdravotních pojišťoven, a také se snažíme čerpat prostředky z evropských sociálních fondů v rámci různých projektů ať už vlastních nebo při spolupráci s jinými organizacemi a státními institucemi.

Pobytové sociální služby

Pobytové sociální služby jsou poskytované za úhradu. To znamená, že uživatelé těchto služeb platí za poskytovanou péči a za ubytování, popřípadě i za stravu. Výjimka je u dětí, které na základě zákona o sociálních službách neplatí za ubytování.

Děkujeme

Jsme také velmi rádi za spolupráci se sponzory a dárci, díky nimž můžeme poskytnout uživatelům věci nebo zážitky, na které v rozpočtu organizace nezbývají finance.
top