Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Pracoviště kde službu poskytujeme


DOZP Mánesova

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita 29 osob
Mánesova 1684/7
746 01 Opava - Předměstí
 
1-1.jpg

DOZP Čajkovského

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita 15 osob
Čajkovského 1565/8
746 01 Opava - Předměstí
 
1-1.jpg

DOZP Holasická

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita 12 osob
Holasická 1734/76
747 05 Opava - Kateřinky

2023-05-25_15h32_42.jpg

DOZP Švestková

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita 12 osob
Švestková 1381/50 a Švestková 1382/52
747 06 Opava - Kylešovice

1-1.jpg

DOZP Na Pomezí

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita 10 osob
Na Pomezí 345/78
747 06 Opava - Kylešovice

2023-05-25_13h39_37.jpg

DOZP Denisovo náměstí

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita 15 osob
Denisovo náměstí 463/6
746 01 Opava - Předměstí
 
1-2.jpg

Popis realizace služby

Poskytujeme celoroční pobytové sociální služby dětem, mládeži a dospělým s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. Jedno z pracovišť je také zařízením pro výkon ústavní výchovy. 

Poslání

Posláním služby domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dětem, mládeži a dospělým s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. K uživatelům a jejich rodinám přistupujeme s lidskostí a respektem. Garantujeme podporu a péči podle jejich skutečných potřeb. Uživatele a jejich rodiny podporujeme v řešení nepříznivé sociální situace směřující k životu mimo pobytovou sociální službu.

Cílová skupina

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují individuální, celodenní podporu a pomoc v každodenních činnostech spojených s péčí o svou osobu, při péči o svou domácnost a v běžných životních situacích.

Cíle služby

Uživatelům poskytovat podporu, která směřuje k jejich samostatnosti, snižování závislosti na sociální službě a připravit je k přechodu do služby s nižší mírou podpory. Konkrétní cíle jsou nastaveny pro jednotlivá střediska vzhledem k individuálním potřebám uživatelů, podmínkám, prostředí apod.

Obecné zásady při poskytování služby

Organizace se řídí mottem „Respekt + Spolupráce + Podpora + Řešení = Kvalita

Zásady jsou nastaveny pro jednotlivá střediska v závislosti na potřebách uživatelů, možnostech poskytovatele, prostředí apod. 

Zásady

Komu služba není určená

Popis fakultativních služeb

  • Kopírování a tisk dokumentů pro osobní potřebu uživatele
  • Volání z mobilu/pevné linky organizace
  • Internetové připojení prostřednictvím Wi-Fi sítě organizace (včetně servisu a údržby zařízení)
  • Soukromá přeprava uživatele služebním vozidlem
Fakultativní služby jsou sjednávány individuálně, ceník je k dispozici v organizaci

Popis nabízených činností a úkonů

Jak probíhá proces postupu přijetí

top