Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci

01. 04. 2020
Registrační číslo projektu
CZ. 03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015326
Obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je zhodnotit současný stav procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v organizaci, a to u 2 služeb DOZP a 3 služeb CHB.
  • zvýšení míry podpory běžného způsobu života uživatelů ze strany pracovníků v přímé péči,
  • zvýšení míry podpory uživatelům v souladu s principy normality,
  • snížení/eliminace ústavních prvků v organizaci,
  • zvýšení míry individuální podpory uživatelů na úkor podpory skupinové,
  • zvýšení kvalifikace pracovníků v přímé péči na akreditovaných vzdělávacích kurzech.
Sekundárním cílem projektu bude smysluplná pomoc našim uživatelům a zlepšení kvality jejich života s podporou samostatného rozhodování, navazování a udržování vztahů, vytvoření stejných příležitostí, v přiblížení jejich vrstevníkům a zvýšení individuální podpory s ohledem na jejich potřeby.
7942440979476314e43cce783c70b2065eb92bd71f0dc.jpg
top