Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb

01. 11. 2013
Registrační číslo projektu
CZ. 1.04/3.1.03/a7.00134
Obsah projektu:

Pro neustálé zlepšování dalších schopností a rozvoje samostatnosti našich klientů chceme realizovat další vzdělávání našich pracovníků v přímé péči.

Plánované vzdělávání bude mít pro pracovníky a pro naši organizaci přínos v těchto rovinách:
  • pracovníci budou dále vzděláváni a budou tak poskytovat vysoce kvalitní sociální službu,
  • pracovníci budou pracovat s našimi dětmi a mládeží tak, aby došlo k co největšímu rozvoji jejich osobnosti, a aby jejich dětství i dospívání bylo co nejvíce shodné s dětstvím a dospíváním v běžných funkčních rodinách.
Toho chceme dosáhnout realizací dvou klíčových aktivit (KA):
  • KA 1 je zaměřena na prevenci a úpravu stavu klientů v oblastech podávání stravy pegem (sondou - eliminace užití této metody), upevnění polykacích reflexů, prevence zhoršení zdravotního stavu a rozvoje mobility (zabránění vzniku deformit a kontraktur, spasticity). Naší vizí je získání statutu certifikovaného pracoviště Bazální stimulace, které mohou získat pouze organizace, které pracují podle konceptu Bazální stimulace.
  • KA 2 je zaměřena na lepší vzdělání našich pracovníků v právním povědomí, které se přímo týká problematiky našich klientů a jejich zákonných zástupců (pracovníci jim tak budou schopni lépe poradit v různých životních situacích).
Veškeré kurzy budou zajištěny dodavatelem/-i vzdělávání v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tj. veškeré kurzy budou akreditovány MPSV

848b193139991d911078193157bb54bf5acdfb858016d.jpg
top