Pořízení vozidel na alternativní pohon - Sírius, příspěvková organizace

01. 01. 2018
Oblast podpory:
Národní program životního prostředí.

Podporovaná aktivita:
5. 2. A Podpora alternativních způsobů dopravy. 
Obsah projektu:

Organizace v rámci environmentálního programu plánuje nákup dvou vozidel na alternativní pohon. První užitkový - malá dodávka s elektropohonem, druhý osobní combi s pohonem na CNG.

Důvodem pro pořízení uvedených typů vozidel je snížení emisí a hlučnosti při zachování komfortu řidiče referenčního vozidla a uživatelů příspěvkové organizace. 

Organizace v rámci zpracovaného enviromentálního programu preferuje při modernizaci vozového parku vozidla na alternativní pohon. Environmentální program je v souladu s environmentální politikou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Příspěvková organizace Sírius při rozhodování o typu vozidla posuzovala mimo jiné vliv na životní prostředí – snížení hluku, snížení emisí, dále nižší provozní náklady a komplexní zhodnocení směru, kterým se chceme ubírat. 

Vozidlo na CNG bude využíváno primárně k přepravě klientů – uživatelů služby v rámci zachování jejich dosavadního způsobu života, kdy současně naplňujeme zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím i imobilním uživatelům. Přínosem jsou aktivity a změna prostředí u osob, které nemají možnost změnit stálé prostředí. 

Vozidlo s elektropohonem bude sloužit k rozvozu stravy do středisek služeb na území města Opava.
4a00d4a2a9ab774a92c4caa8336876b25ad092b9b66eb-w660-3.jpgbfee6a34789b4d48b74913fb9ed9f9835ad092c77045f-1.jpg4d792290ee40e7721ee32468e889181f5ad092d42ac1b-w660.jpg
top