Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III

01. 04. 2016
Registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920
Obsah projektu:

Projekt reaguje na Moravskoslezským krajem dlouhodobě realizovaný transformační proces pobytových sociálních služeb, který vede ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením.

Projekt se zaměřuje zejména na podporu organizací v procesu transformace v Moravskoslezském kraji, a to podpořením kvality nově vzniklých služeb, podporou pracovníků v těchto zařízeních, nabídkou metodického vedení a konzultací s externím odborníkem, ale také se zaměřuje na zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice života osob se zdravotním postižením a probíhající transformací soc. služeb.

Více na internetových stránkách Moravskoslezského kraje

Organizace Sírius se zapojuje do těchto klíčových aktivit:
  • KA 1 Podpora kvality pobytových sociálních služeb (audity kvality a procesní audity, klientské audity)
  • KA 2 Rozvoj profesionálních dovedností v sociálních službách (manažerské supervize a koučování, vzdělávací program pro sociální pracovníky, řízené stáže)
  • KA 3 Vzdělávání osob se zdravotním postižením
  • KA 4 Systémová podpora organizací (podpora metodickým konzultantem, vzdělávací program se zaměřením na kvalitu života lidí s postižením)
858fea5096645957228c9a295bc473065c3c835ee15af.png
top