Podpora služeb sociální prevence 2

01. 01. 2017

Registrační číslo projektu
CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0003758

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Více na internetových stránkách Moravskoslezského kraje
858fea5096645957228c9a295bc473065c3c835ee15af.png
top