Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů

01. 07. 2013
Registrační číslo projektu
CZ. 1.04/3.1.03/87.00015
Obsah projektu

Hlavním záměrem projektu je podpora uživatelů, opatrovníků, a pracovníkům v již probíhajícím procesu transformace zařízení. Podpora při zajištění přípravy a realizace přechodů uživatelů s nejvyšší mírou závislosti, uživatelů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nedokáží verbálně komunikovat, nejsou schopni komunikovat za pomoci komunikačních deníků, dokonce ani mimikou a proto si nejsou, bez adekvátní pomoci, schopni sami řídit službu. Jedná se o skupinu uživatelů, která je nejvíce ohrožena a to nejenom v sociálních službách. Projekt je zaměřen na zajištění dostatečné podpory pracovníkům, rodině či náhradní rodinné péči a pracovníkům nové služby, především v oblasti alternativní komunikace, analýzy potřeb, sestavování a realizaci přechodových plánů uživatelů. Pracovníci stávající i nové služby jakož i opatrovníci mohou v rámci veškerých aktivit projektu řešit více do hloubky veškeré otázky a pochybnosti spojené s realizací přechodu uživatelů do nové služby. Nápomocna jim bude skupinová, individuální, případová supervize. Získají vědomosti a dovednosti v alternativní komunikaci s uživateli. Podpora opatrovníkům nezávislou osobou a získání informací o deinstitucionalizaci sociálních služeb. Je počítáno také s revizí transformačního plánu zařízení, který bude naplňovat všech 10 aspektů transformace uveřejněných v doporučeném postupu MPSV č. 4/2009 a náležitou propagací. Dalšími výstupy bude vytvoření souborů metodických pravidel a postupů, které umožní a zaručí dodržování práv uživatelů k výběru nové služby a adekvátní komunikaci, tj. cílové skupině uživatelů, kteří nejsou schopni komunikovat verbálně ani za pomoci komunikačních deníků, sami si řídit službu.

848b193139991d911078193157bb54bf5acdfb858016d.jpg
top