Zaměstnanci organizace Sírius se zapojili do potravinové sbírky

17. 10. 2022
V týdnu od 17.10.2022 do 21.10.2022 se konala potravinová sbírka v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.
Zaměstnancům organizace se podařilo nasbírat přes 300 kusů potravin o celkové váze téměř 80 kilogramů!
Všem, kdo přispěli jakýmkoli způsobem, patří velké poděkování za to, že i v této nelehké době se dokázali rozdělit a pomoct tam, kde je to třeba a kde to má smysl.
 
top