Výlet do Hradce nad Moravicí

29. 05. 2018

Na úterý jsme si naplánovaly výlet do Hradce nad Moravicí. Počasí nám přálo a tak jsme radostně vyrazily na autobus. Cesta nám ubíhala rychle, pozorovaly jsme ubíhající krajinu oknem a ani jsme se nenadály a vystupovaly jsme v Hradci nad Moravicí u železniční stanice. 

Přes malý parčík jsme vyrazily do centra a dál na zámek. V parčíku se vyskytují veverky, ale bohužel zde zrovna sekali trávu, a proto jsme žádnou nezahlédly. Prošly jsme centrum města a dostaly se pod kopec, na kterém stojí zámek. Pomalu jsme se vydaly do kopce. Zažily jsme zde krušné chvíle a některé z nás zjistily, že jejich fyzička je po zimě velice nízká. Musely jsme dělat přestávky na odpočinek, ale nakonec jsme došly až nahoru na kopec a naskytl se nám kouzelný pohled na místní Červený zámek. Udělaly jsme si před ním několik fotografií na památku.

Chtěly jsme navštívit také kostel sv. Petra a Pavla ze 16.století, ale ten byl bohužel zavřený, a tak jsme si ho prohlédly jen skrz mřížové dveře. 

Poté jsme zamířily do zahrady u Národní školy, kde se nám naskytla možnost posezení. Také se nám odtud otevřel překrásný výhled na Slezskou kalvárii o okolní přírodu. V zahradě jsou umístěny lavičky určené k relaxaci, kterých jsme samozřejmě rády využily. V zahradě je umístěn menší amfiteátr, ve kterém se pořádají různá letní představení. Klidné a krásné prostředí této zahrady jsme využily k odpočinku a občerstvení, a také k pořízení několika fotografií na památku. 

Když jsme načerpaly dostatek sil, tak jsme se vydaly na zpáteční cestu. Zvolily jsme naučnou stezku, která začínala právě v této zahradě. Stezka vedla klikatě z kopce dolů a my musely dávat velký pozor, abychom jsme se neskutálely až k jejímu konci. Stezka měla dvě zastavení s informačními tabulemi. Na prvním jsme si přečetly něco o historii zámku a kostela, a na druhém byly informace o živočiších a rostlinách vyskytujících se v této lokalitě. Stezka vyústila na velké parkoviště a odtud jsme se pomalou chůzí vracely po cyklostezce zpátky do města.

Když jsme se vracely na zastávku autobusu přes malý parčík, již zde byl klid a my si prohlídly veverky hopsající po stromech a trávě v naší blízkosti. Chvíli jsme se tímto pohledem potěšily a šly jsme na autobus. 

Počasí nám celý den přálo a jakmile jsme dorazily domů a zavřely za sebou dveře, začalo pršet a bouřit. Všem se nám na výletě moc líbilo a byly jsme příjemně unavené a plné nových zážitků.

J. M.

top