Když bankéři, úředníci a politici pomáhají…

01. 11. 2019
První listopadový den se zapsal do kroniky Síria, příspěvkové organizace, jako den sdílené radosti, vzájemné pomoci i společné práce.
Na jednom z našich středisek služby domovy pro osoby se zdravotním postižením proběhla skvělá akce s velkým „A“. Toto středisko disponuje obrovskou zahradou, která ovšem není příliš využitelná pro uživatele služby. Vzhledem k tomu, že uživatelé jsou lidé s nejvyšší mírou podpory, kteří potřebují k přesunům různé speciální kočáry a invalidní vozíky, byla zahrada jen místem, na které se mohli dívat z oken nebo terasy. 
Z fotografií před lze vidět, že zahrada byla pouze travnatá plocha s ne příliš rovným terénem, bez jakýchkoli stinných míst, květin, stromů.
Z iniciativy Síria, p.o., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Moravskoslezského kraje, jakožto zřizovatele, vznikl projekt, který zpracovala na základě vysoutěžení Ing. Galina Slívová. Projekt je naplánován na tři etapy, z čehož první se realizovala 1.11.2019.
První etapa zahrnovala výsadbu vzrostlých stromů. UniCredit Bank, a.s. poskytla Moravskoslezskému kraji prostřednictvím naší organizace finanční dar na úpravu zahrady ve výši 100 000,- Kč. Ale abyste se nemýlili, nešlo pouze o předání šeku, potřesení ruky a úsměv do fotoaparátu. Pracovníci banky se zároveň v rámci společenské odpovědnosti aktivně podíleli na samotné výsadbě. Ruce k dílu přiložili také pracovníci z finančního odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a náměstek hejtmana, Ing. Jaroslav Kania. Dar tak nabyl osobního rozměru a dosáhl mnohem vyšší hodnoty.
Všichni tak mohli osobně poznat prostředí služby, setkat se s pracovníky i uživateli, a zanechat svou stopu pomoci, která jen tak nezmizí. 
A jak to všechno probíhalo? Ač bylo ráno velmi mrazivé a mlhavé, sešli jsme se plni očekávání na zahradě. Pod taktovkou Ing. Galiny Slívové si všichni vyhrnuli rukávy a chopili se hloubení děr, usazování stromů a úpravy záhonů. I když se jednalo o velmi fyzicky náročnou práci, všem to šlo od ruky, a hlavně s úsměvem :) . Někteří uživatelé se také zapojili ať už aktivně, nebo alespoň povzbuzováním.  
Po usazení všech stromů čekalo na „zahradníky“ drobné občerstvení, kdy pracovníci služby s uživateli upekli sladkou odměnu, uvařili výbornou polévku a starali se o dostatečný přísun teplého čaje. 
Na památku a zároveň jako poděkování byl každý strom označen cedulkou se jménem osoby, která strom zasadila a domů si odnesli keramický stromek s poděkováním, které jim vyrobili uživatelé. 
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat jménem uživatelů i pracovníků všem, kteří se na projektu podíleli, a doufáme, že se i pracovníkům UniCredit Bank i pracovníkům MSK nezvyklá aktivita líbila. Jsme moc rádi, že jsme se mohli osobně setkat, jelikož považujeme za neskonale důležité, aby dárci věděli, k čemu a komu bude dar sloužit. 
Následující etapy budou realizovány za přispění zřizovatele na jaře roku 2020 tak, aby v květnu mohli uživatelé využívat celou zahradu naplno. Výsledkem bude krásná, funkční zahrada, které budou dominovat vzrostlé stromy poskytující přirozený stín, ovocné keře, záhony okrasných květin i bylinek, a především chodníčky, které umožní uživatelům prozkoumat každý kousek zahrady, stimulovat své smysly nejen vůní i chutí.  
 
top