Darování krve

28. 08. 2018

Blížil se termín mého pravidelného darování krve, na což chodím už nějaký ten pátek. V ten den mě napadlo, že bych se mohla zeptat svých milých kolegů a kolegyň, zda by do toho nechtěli jít se mnou a mohli bychom z toho udělat zábavný den, který bude stát za to, a hlavně bude sloužit pro dobrou věc. 

Vytvořil se plakát, rozeslal se po vedoucích středisek s prosbou o darování krve těm, kteří to nejvíce potřebují. Protože být hrdinou, mají pracovníci Síria v krvi. 

Dohodl se termín s Transfuzní stanici v Opavě na den 28.8.2018. Magické osmičkové datum. Transfuzní stanice v Opavě se této akci nebránila, spíše naopak, každou takovou akci vítají a vycházejí vstříc všem dárcům.

Někteří kolegové šli poprvé, někteří po několika letech, k některým se přidali i rodinní příslušníci, a tak obavy byly na místě. Sraz 7.15 hod. před budovou „C“ a jdeme na to.  14 dárců krve, počet ideální, sestry nadšené z nového vypisování karet pro nové dárce a šlo se na věc. Každý dostal své magické pořadové číslo, které si každý hlídal. První laboratoř na základní vyšetření krve, následně konzultace s lékařem a poté už konečně ostrý odběr.

Představy některých kolegyň, že tam budou ležet 15 min a čerpat jim krev z těla byla úsměvná, ale nechala jsem je přitom. Světe div se odběr trval každému maximálně 5 minut. Všichni živí a zdraví, usměvaví a s pocitem, že jsme pro dnešek byli čestnými dárci krve a že my jsme těmi hrdiny, kteří krev darují.

Pracovníci Transfuzní stanice byli ochotní, skvělí a bylo vidět, že jsou rádi, že jsme tam. Zvláštní dík patří paní Simoně Kudlíkové se kterou jsme vše domlouvaly, organizovaly.

Já děkuji svým kolegům a kolegyním, kteří se mnou šli krev darovat. A závěr této celé akce? To, že v prosinci jdeme znovu! 

Za všechny

Táňa Burdová

top