Načítání obsahu...

Služby

CHB Velké Hoštice

Kapacita: 12 osob

Cílová skupina

Služba je určena dospělým mužům a ženám s mentálním a vícenásobným postižením, kteří potřebují podporu především v rozhodování se, v hospodaření s penězi, v navazování kontaktů s okolím a v péči o vlastní domácnost včetně zajištění stravy.

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:

Lidem, kteří potřebují plně bezbariérovéí.

Cíle

  • Uživatel zvýší (nebo si udrží) svou soběstačnost v každodenních činnostech.
  • Uživatel je samostatný a nezávislý.
  • Uživatel si organizuje svůj čas a využívá běžné životní příležitosti ve společnosti.

Zásady služby

  • Nezávislost a samostatnost - obyvatele chráněného bydlení podporujeme v samostatnosti „Co zvládá, dělá sám“.  
  • Respekt - každý obyvatel chráněného bydlení je pro nás jedinečná osobnost a k jeho potřebám vždy přistupujeme s ohledem na jeho životní situaci. Lidská důstojnost, individuálně určené potřeby – lidská práva a svobody.
  • Právo na přiměřené riziko - obyvatele chráněného bydlení připravujeme na to, že je v životě mohou potkat i nepříznivé situace a podporujeme je v tom, jak je zvládat.

Popis a realizace služby

Objekt chráněného bydlení se nachází v běžné zástavbě obce Velké Hoštice, která je vzdálená 6 km od města Opavy. Provoz střediska byl zahájen v červnu 2013. Středisko tvoří jedna dvoupodlažní budova, která je rozdělena do dvou samostatných bytových jednotek. Byty mají společný vchod i chodbu, a jsou uspořádány jako klasické domácnosti. Obývací pokoj je spojen s kuchyní a jídelnou. V bytě žen jsou 2ahájen v červnu 2013. Středisko tvoří jedna dvoupodlažní budova, která je rozdělena do dvou samostatných bytových jednotek. Byty mají společný vchod i chodbu, a jsou uspořádány jako klasické domácnosti. Obývací pokoj je spojen s kuchyní a jídelnou. V prvním bytě jsou 2 jednolůžkové a 2 dvoulůžkové pokoje, v druhém bytě 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj. Součástí bytů je sociální zařízení a koupelna se sprchovým koutem. V každém bytě se nachází jeden bezbariérový pokoj s vlastním sociálním zařízením a sprchou. K budově náleží pozemek s dlážděnou plochou a přístřeškem pro parkování, zahrada s ovocným sadem a venkovní posezení. Rozlehlá zahrada slouží uživatelům nejen k aktivizaci, ale i různým volnočasovým aktivitám.

Uživatelé jsou podporováni podle svých individuálních potřeb tak, aby dle svých schopností a možností mohli přebírat zodpovědnost za svůj život i svou domácnost s ohledem na přiměřená rizika. Služba poskytuje uživatelům individuálně určenou podporu a asistenci takového rozsahu, aby se v co největší míře zapojovali do běžného života společnosti. Cíleně jsou vytvářeny takové podmínky, které vedou uživatele k samostatnosti a soběstačnosti. Uživatelé si za podpory pracovníků upevňují a osvojují základní dovednosti spojené se zajištěním základních lidských potřeb, samostatným pohybem a chodem domácnosti. S individuálně poskytovanou podporou hospodaří s vlastními finančními prostředky, připravují snídaně a večeře z potravin, které společně s pracovníky chodí nakupovat do blízkého obchodu a supermarketů v Opavě. Obědy na středisko dováží externí dodavatel, který umožňuje nabídku výběru z pěti jídel. Uživatelé si s podporou pracovníků také sami zajišťují úklid domu, péči o zahradu a praní. Uživatelům je umožněno pečovat o drobná domácí zvířata.

Služba je zabezpečena po dobu 24 hodin denně.

Cena služby

Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů v souladu s platnými vyhláškami (vyhl. č. 505/2006 Sb.) a Zásadami zřizovatele, které stanovují maximální výši úhrady bydlení podle kategorie ubytování. 

Uživatelé hradí ze svého příjmu náklady na bydlení. Na úhradu poskytované sociální péče uživatelům slouží příspěvek na péči, který je každý měsíc vyúčtován, dle konkrétní výše časové podpory poskytnuté uživateli – asistenci poskytnutou pracovníky. Čas se účtuje po minutách. Měsíčně je vyúčtován přehled úkonů a celková doba asistence (intervence a kontakty), ze které je vypočítána celková částka.

Kontakt

Adresa

Pekliska 53734 31  Velké Hoštice