Načítání obsahu...

Služby

DOZP Švestková

Kapacita: 12 osob

Cílová skupina

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 let, které potřebují individuální, celodenní podporu a pomoc v každodenních činnostech spojených s péčí o svou osobu, při péči o svou domácnost a v běžných životních situacích. 

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:

  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Osobám s diagnózou  akutní nebo chronické infekční nemoci.
  • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
Zásady služby

Definování a pochopení potřeb uživatele je životně důležité pro uživatele i poskytovatele, umožňuje individuální plánování sociálních služeb, co nejvíce minimalizovat rizika vyplývající z života v ústavní péči.

  • Podporovat a udržovat přirozené sociální vazby uživatelů 
  • Vytvářet atmosféru a životní podmínky co nejvíce podobné přirozenému sociálnímu prostředí 
  • Dodržovat princip normality
  • Podporovat maximální rozvoj s využitím všech schopností osob
  • Podporovat schopnost rozhodování o sobě samém
  • Respektovat právo uživatele na přiměřená rizika

Popis a realizace služby

Sociální služba je poskytována ve dvou řadových domech v městské části Opava Kylešovice. Vzdálenost od centra města je asi 2,5 km. Domy jsou umístěny v klidném prostředí, zastávka městské hromadné dopravy je vzdálena asi 700 m. V každém z domů jsou dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokoje, kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem. Uživatelům jsou k dispozici dvě koupelny včetně sociálních zařízení. Vchod a přízemí je bezbariérové. K domům přiléhá zahrada. 

Individuální potřeby uživatelů jsou uspokojovány formou podpory a pomoci v oblastech zvládání péče o vlastní osobu. S podporou pracovníků se někteří uživatelé dle svých možností a schopností podílejí na chodu domácnosti. Volný čas mohou uživatelé trávit ve společném obývacím pokoji. K relaxaci slouží také zahrada u každého domu.

Uživatelé využívají nabídky místních zdrojů veřejných služeb v Opavě (např. kadeřník, pedikúra, MHD, obchody atd.). Kulturní, společenské a sportovní akce si uživatelé vybírají dle svého zájmu.

Personálně je služba zajištěna 24 hodin denně.

Cena služby

Pobytová sociální služba je poskytována za úhradu. Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů a v souladu s platnými vyhláškami zřizovatele, vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na úhradu sociální péče slouží uživatelům příspěvek na péči.

Uživatelé hradí úhradu za bydlení a stravu z vlastních příjmů.

Kontakt

Adresa

Švestková 1381/50, 1382/52747 06  Opava