Načítání obsahu...

Služby

DOZP Pomezí

Kapacita: 10 osob

Cílová skupina

Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám ve věku od 18 let, s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují podporu a pomoc při každodenních činnostech spojených s péči o svou osobu, domácnost, v rozhodování se a mohou se zapojit do běžných činností. 

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:

  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Osobám s diagnózou  akutní nebo chronické infekční nemoci.
  • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Cíle

  • Uživatel maximálně využívá svůj potenciál, s potřebnou podporou se rozhoduje a aktivně účastní všech běžných denních činností.
  • Uživatel je aktivně zapojen do běžných denních činností, získává nové dovednosti.

Zásady služby

Principy/zásady, kterými se řídí zaměstnanci při přípravě a realizaci poskytovaných sociálních služeb:

  • Věříme v potenciál jedince a dáváme prostor pro jeho seberealizaci.
  • Využíváme všechny příležitosti, které nám dává okolí.
  • Respektujeme jedinečnost každého člověka.
  • Svoboda a bezpečí – o každého člověka, který využívá naše služby, se starají konkrétní určení lidé. Domov je členěn do dvou domácností se stálým personálem. 
  • Týmová spolupráce - základem práce týmu zaměstnanců je vzájemná týmová spolupráce mezi pracovníky v sociálních službách, sociálními pracovníky a zdravotními sestrami, opatrovníky a rodinnými příslušníky. Součástí týmu jsou podle potřeb jednotlivých klientů také externí spolupracovníci (konzultanti pro podporu zvyšování kvality služby). 

Popis a realizace služby

Služba je poskytována ve dvou rekonstruovaných vzájemně propojených objektech – dvoupodlažní budova s nevyužitým podkrovím a jednopodlažní budova. Prostředí služby je bezbariérové, včetně sociálního zázemí a může být využíváno imobilními osobami na invalidním vozíku. Uživatelé služby mají k dispozici dva byty. Byt v přízemí má čtyři jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový pokoj, obývací pokoj, kuchyňský kout a sociální zázemí. Druhý byt má čtyři jednolůžkové pokoje, které jsou přístupné z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a sociálním zázemím. V objektu se nachází keramická dílna se samostatným vchodem a zázemí pro pracovníky. K dispozici jsou dvě parkovací místa. Služba uživatelům zprostředkovává nabídku služeb občanského sdružení Fokus a Anima Viva.

Bydlení v jednolůžkových a jednom dvoulůžkovém pokoji zajišťuje uživatelům dostatek soukromí. Individuálním přístupem je uživatel podporován v upevňování již získaných dovedností a k rozvoji nových schopností a dovedností v oblasti péče o vlastní osobu. Prostředí, které se přibližuje běžné domácnosti, umožňuje uživatelům se alespoň dílčími činnostmi zapojit do péče o chod své domácnosti. Uživatel je podporován k uplatňování práv, zejména práva na soukromí, důstojnost, práva si stěžovat a práva volby. Poskytování služby je zaměřeno na individuální potřeby uživatelů a přizpůsobení služby jejich potřebám.

Uživatelé využívají běžné služby veřejnosti – obchodní síť, kadeřník, pedikúru, kostel, kulturně společenské a relaxační aktivity...

Personálně je služba zajištěna 24 hodin denně.

Cena služby

Pobytová sociální služba je poskytována za úhradu. Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů a v souladu s platnými vyhláškami zřizovatele, vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na úhradu sociální péče slouží uživatelům příspěvek na péči.

Uživatelé hradí úhradu za bydlení a stravu z vlastních příjmů.


Kontakt

Adresa

Na Pomezí 345/78747 06  Opava