Načítání obsahu...

Služby

DOZP Holasická

Kapacita: 12 osob

Cílová skupina

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 let, které potřebují individuální, celodenní podporu a pomoc v každodenních činnostech spojených s péčí o svou osobu, při péči o svou domácnost a v běžných životních situacích. 

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:

  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Osobám s diagnózou  akutní nebo chronické infekční nemoci.
  • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
Zásady služby

Definování a pochopení potřeb uživatele je životně důležité pro uživatele i poskytovatele, umožňuje individuální plánování sociálních služeb, co nejvíce minimalizovat rizika vyplývající z života v ústavní péči.

  • Podporovat a udržovat přirozené sociální vazby uživatelů 
  • Vytvářet atmosféru a životní podmínky co nejvíce podobné přirozenému sociálnímu prostředí 
  • Dodržovat princip normality
  • Podporovat maximální rozvoj s využitím všech schopností osob
  • Podporovat schopnost rozhodování o sobě samém
  • Respektovat právo uživatele na přiměřená rizika

Popis a realizace služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí v Opavě, v části obce Kateřinky. Služba je poskytována v plně bezbariérové přízemní novostavbě. Součástí objektu jsou kryté terasy, které přechází v rozlehlou zahradu. 

Individuální potřeby uživatelů jsou uspokojovány formou podpory a pomoci v oblasti zvládání péče o vlastní osobu a v rozvoji soběstačnosti. Uživatelé se za podpory pracovníků dle svých schopností a možností zapojují do chodu domácnosti Soběstačnost, sebeobsluha, výběr a rozhodování je základní součástí jejich života. Pracovníci se snaží dotvářet domácí prostředí s uživateli vařením, pečením, konají se přípravy k oslavám narozenin. Narozeniny se slaví s přizvanými příbuznými, přáteli, které si zvou a vybírají uživatelé za podpory pracovníků. Návštěvy známých a přátel, které uživatelé navštěvují, se stávají i známými bytu a ostatní uživatelé je vždy rádi uvítají.

Prostranství rozsáhlé zahrady naskýtá našim uživatelům příležitosti pro pěstování ovocných keřů. Venkovní terasa poskytuje pěstování zeleniny v nádobách, pěstění okrasných truhlíků. 

Samozřejmostí je využívání místních zdrojů veřejných služeb v Opavě – kadeřník, pedikúra, obchodní síť. Nákupy si uživatelé zajišťují v obchodech v okolí svého bydliště s podporou pracovníků. Kulturní a společenské vyžití nacházejí v rámci návštěv koncertů, výstav a představení. Duchovní potřeby mohou uspokojovat návštěvou blízkého kostela Svaté Kateřiny a pravidelnou docházkou místního faráře.

Personálně je služba zajištěna 24 hodin denně.

Cena služby

Pobytová sociální služba je poskytována za úhradu. Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů a v souladu s platnými vyhláškami zřizovatele, vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na úhradu sociální péče slouží uživatelům příspěvek na péči.

Uživatelé hradí úhradu za bydlení a stravu z vlastních příjmů.

Kontakt

Sociální pracovník, vedoucí střediska

Adresa

Holasická 1734/76747 05  Opava