Načítání obsahu...

Služby

CHB Dostojevského

Kapacita: 8 osob

Cílová skupina

Služba je určena dospělým mužům a ženám s mentálním a vícenásobným postižením, kteří potřebují podporu především v rozhodování se, v hospodaření s penězi, v navazování kontaktů s okolím a v péči o vlastní domácnost včetně zajištění stravy. Charakter služby vyžaduje, aby uživatelé byli schopni s individuálně určenou podporou, zvládat základní úkony péče o vlastní osobu (každodenní hygienu), a péči o svou domácnost (běžný i sezónní úklid atd.). 

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:

Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem s přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s duševním onemocněním. Dále lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.

Cíle

  • rozvoj schopností a dovedností uživatele
  • začlenění uživatele do běžného života v přirozeném prostředí
  • individuální rozvoj samostatnosti a nezávislosti 

Zásady služby

  • Nezávislost a respekt - obyvatele chráněného bydlení podporujeme v samostatnosti, každý obyvatel chráněného bydlení je pro nás jedinečná osobnost a k jeho potřebám vždy přistupujeme s ohledem na jeho životní situaci.
  • Právo na přiměřené riziko - obyvatele chráněného bydlení připravujeme na to, že je v životě mohou potkat i nepříjemné situace a podporujeme je v tom, jak je zvládat.

Popis a realizace služby

Chráněné bydlení Dostojevského se nachází v Opavě - předměstí ve dvoupodlažním domě s podkrovím  v klidné čtvrti rodinných domů. V domě jsou dva byty se společným vchodem a chodbou. Dům je bariérový a do zvýšeného přízemí má k dispozici schodišťovou  plošinu.  

V suterénu domu je zřízena malá stolařská dílna. Dílnu využívají někteří obyvatelé domu (převážně muži), a to k trávení volného času, drobným opravám nábytku, nebo vyrábění ze dřeva pro své potěšení

Uživatelé služby jsou podporováni k převzetí přiměřené části  odpovědnosti za svá rozhodnutí a za způsob, jakým budou žít. S podporou pracovníků si uživatelé zajišťují přípravu celodenní stravy a částečně i obědů. Mají možnost si oběd uvařit, nebo docházet dle svého výběru a podle finančních možností do stravovacích zařízení, jako jsou restaurace a jídelny. Praní prádla, jak osobního, tak i ložního, si uživatelé s podporou pracovníků provádějí sami. Uživatelům, kteří zatím nenabyli dovednosti spojené se samostatným pohybem, poskytují pracovníci při cestování podporu. 

Personální zajištění služby je celoroční, 12 hodin denně, od 7:00 – 19:00 hod. Kdy není přítomen na službě pracovník, mají uživatelé k dispozici pohotovostní telefon. 

Cena služby

Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů v souladu s platnými vyhláškami (vyhl. č. 505/2006 Sb.) a Zásadami zřizovatele, které stanovují maximální výši úhrady bydlení podle kategorie ubytování. 

Uživatelé hradí ze svého příjmu náklady na bydlení. Na úhradu poskytované sociální péče uživatelům slouží příspěvek na péči, který je každý měsíc vyúčtován, dle konkrétní výše časové podpory poskytnuté uživateli. Čas se účtuje po minutách. Měsíčně je vyúčtován přehled úkonů a celková doba asistence (intervence a kontakty), ze které je vypočítána celková částka.

Kontakt

Adresa

Dostojevského 1594/15746 01  Opava