Načítání obsahu...

Služby

CHB Dostojevského

Kapacita: 8 osob

Cílová skupina

Služba je určena dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením, kteří potřebují podporu především v rozhodování se, v hospodaření s penězi, v navazování kontaktů s okolím a v péči o vlastní domácnost včetně zajištění stravy. Charakter služby vyžaduje, aby uživatelé byli schopni s individuálně určenou podporou, zvládat základní úkony péče o vlastní osobu (každodenní hygienu), a péči o svou domácnost (běžný i sezónní úklid atd.). 

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:
Lidem, kteří potřebují 24hodinovou podporu.
Lidem, kteří potřebují plně bezbariérové prostředí.

Cíle

 • Uživatel vede přirozený způsob života 
  Uživatel se aktivně podílí na chodu domácnosti, nákupech, hospodaří se svými penězi, individuálně si zajišťuje stravu, pečuje o své zdraví.
  Uživatel v produktivním věku je zapojen do pracovních aktivit mimo svůj domov - zaměstnán na chráněném/volném trhu práce, využívá služby sociální rehabilitace, nebo sociálně terapeutické dílny.
  Uživatel je s ohledem na své schopnosti a dovednosti podporován v rozvoji nebo udržení soběstačnosti. 
 • Uživatel je samostatným a nezávislým občanem, který má právo vlastního rozhodnutí 
  Uživatel je podporován v plánování vlastního života a řešení různých životních situací.
  Uživatel má právo prožívat podobný život jako běžný občan v souladu s právem na přiměřené riziko a možnost vlastního rozhodování, má možnost zažívat pocit úspěchu a zároveň získávat dovednosti zvládat rizika, se kterými se může setkat.
  Uživatel je podle svých možností a schopností podporován v přípravě na přechod do jiné služby, s nižší mírou podpory či budoucí opuštění sociální služby.
 • Uživatel si organizuje svůj den a využívá běžně dostupné služby 
  Uživatel je podporován při využívání veřejně dostupných služeb a účasti na kulturně společenském životě v okolí svého bydliště.
  Uživatel je podporován při navazování a udržování přirozených vztahů s rodinou, partnery, přáteli či sousedy.
  Uživatel je podporován ve svých zálibách a aktivitách.
Zásady služby
 • Respekt – každý uživatel je jedinečná osobnost a k jeho potřebám vždy přistupujeme s ohledem na jeho životní situaci. Lidská důstojnost, individuálně určené potřeby – lidská práva a svobody.
 • Spolupráce – dobré výsledky lze dosáhnout jen díky fungující spolupráci mezi uživatelem a pracovníky v sociálních službách, opatrovníky, rodinnými příslušníky i dalšími zainteresovanými osobami. 
 • Nezávislost a samostatnost – obyvatele chráněného bydlení podporujeme v samostatnosti „Co zvládá, dělá sám“.  

Popis a realizace služby

Chráněné bydlení Dostojevského se nachází v Opavě - předměstí ve dvoupodlažním domě s podkrovím  v klidné čtvrti rodinných domů. V domě jsou dva byty se společným vchodem a chodbou. Dům je bariérový a do zvýšeného přízemí má k dispozici schodišťovou  plošinu.  

V suterénu domu je zřízena malá stolařská dílna. Dílnu využívají někteří obyvatelé domu (převážně muži), a to k trávení volného času, drobným opravám nábytku, nebo vyrábění ze dřeva pro své potěšení

Uživatelé služby jsou podporováni k převzetí přiměřené části  odpovědnosti za svá rozhodnutí a za způsob, jakým budou žít. S podporou pracovníků si uživatelé zajišťují přípravu celodenní stravy a částečně i obědů. Mají možnost si oběd uvařit, nebo docházet dle svého výběru a podle finančních možností do stravovacích zařízení, jako jsou restaurace a jídelny. Praní prádla, jak osobního, tak i ložního, si uživatelé s podporou pracovníků provádějí sami. Uživatelům, kteří zatím nenabyli dovednosti spojené se samostatným pohybem, poskytují pracovníci při cestování podporu. 

Personální zajištění služby je celoroční, 12 hodin denně, od 7:00 – 19:00 hod. Kdy není přítomen na službě pracovník, mají uživatelé k dispozici pohotovostní telefon. 

Cena služby

Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů v souladu s platnými vyhláškami (vyhl. č. 505/2006 Sb.) a Zásadami zřizovatele, které stanovují maximální výši úhrady bydlení podle kategorie ubytování. 

Uživatelé hradí ze svého příjmu náklady na bydlení. Na úhradu poskytované sociální péče uživatelům slouží příspěvek na péči, který je každý měsíc vyúčtován, dle konkrétní výše časové podpory poskytnuté uživateli. Čas se účtuje po minutách. Měsíčně je vyúčtován přehled úkonů a celková doba asistence (intervence a kontakty), ze které je vypočítána celková částka.

Kontakt

Adresa

Dostojevského 1594/15746 01  Opava