Načítání obsahu...

Služby

CHB Dostojevského

Kapacita: 8 osob

Cílová skupina

Služba je určena dospělým mužům a ženám s mentálním a vícenásobným postižením, kteří potřebují podporu především v rozhodování se, v hospodaření s penězi, v navazování kontaktů s okolím a v péči o vlastní domácnost včetně zajištění stravy.

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:

Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem s přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s duševním onemocněním. Dále lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.

Zásady služby

  • Nezávislost a samostatnost - obyvatele chráněného bydlení podporujeme v samostatnosti.
  • Respekt - každý obyvatel chráněného bydlení je pro nás jedinečná osobnost a k jeho potřebám vždy přistupujeme s ohledem na jeho životní situaci.
  • Právo na přiměřené riziko - obyvatele chráněného bydlení připravujeme na to, že je v životě mohou potkat i nepříjemné situace a podporujeme je v tom, jak je zvládat.

Popis a realizace služby

Poskytovaná sociální služba Chráněné bydlení Dostojevského 1594/15 v Opavě zahájila provoz 2. 1. 2009. Dům, ve kterém je služba poskytována, se nachází v klidné čtvrti rodinných domů. V blízkosti je několik obchodů, supermarkety i restaurace. Asi 50 metrů od domu je zastávka MHD.

Jedná se o dvoupodlažní dům s podkrovím, se 2 garážemi za domem a příjezdovou cestou ke garážím. V domě jsou dva dvoupokojové byty se společným vchodem a chodbou. Vchod do zvýšeného přízemí a byt ve zvýšeném přízemí je upraven bezbariérově.

Ve druhé polovině roku 2014 byla v suterénu domu zřízena malá stolařské dílna, pro jejíž potřeby je využívána také část garáže za domem. Dílnu využívají někteří obyvatelé domu, v rámci trávení volného času, k drobným opravám nábytku, nebo výrobkům ze dřeva pro své potěšení. V rámci volnočasových aktivit taktéž navštěvují dílnu lidé z jiných středisek organizace. Pro návštěvníky stolařské dílny je v suterénu k dispozici šatna a sociální zařízení.

Ke konci roku 2016 bylo provedeno zateplení fasády severozápadní stěny domu. Efektivita zateplení byla citelně poznat v zimním období, kdy se v dotčených místnostech nemuselo příliš vytápět a ušetřila se energie.

Charakter služby vyžaduje, aby uživatelé byli schopni s individuálně nastavenou podporou zvládat základní úkony péče o vlastní osobu i o svou domácnost. Uživatelé služby jsou podporováni k převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí a za způsob, jakým budou žít s ohledem na přiměřená rizika.

S podporou pracovníků si uživatelé zajišťují přípravu celodenní stravy. Mají možnost si oběd uvařit, nebo docházet dle svého výběru a podle finančních možností do stravovacích zařízení, jako jsou restaurace a jídelny.

Praní prádla, jak osobního tak i ložního, si uživatelé s podporou pracovníků zajišťují sami.

Uživatelům, kteří zatím nenabyli dovednosti spojené se samostatným pohybem, poskytují pracovníci při cestování podporu.

Bydlení ve dvoulůžkových pokojích vyžaduje, aby se uživatelé byli schopni vzájemně respektovat, dodržovat soukromí a dbát pravidel společného soužití.

V tomto středisku již od svého zahájení bylo připraveno cca 20 uživatelů na přechod do služby s nižší mírou podpory, nebo na přestěhování do domácího prostředí.

Pro řešení mimořádných událostí byl zaveden systém pohotovosti. Personální zajištění služby je celoroční, 12 hodin denně od 7:00 – 19:00. V nočních hodinách, kdy není přítomen na službě pracovník, mají uživatelé k dispozici pohotovostní telefon. 

Cena služby

Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů v souladu s platnými vyhláškami (vyhl. č. 505/2006 Sb.) a Zásadami zřizovatele, které stanovují maximální výši úhrady bydlení podle kategorie ubytování. 

Uživatelé hradí ze svého příjmu náklady na bydlení. Na úhradu poskytované sociální péče uživatelům slouží příspěvek na péči, který je každý měsíc vyúčtován, dle konkrétní výše časové podpory poskytnuté uživateli. Cena asistence je 130,- Kč za hodinu (intervence a kontakty). Čas se účtuje po minutách. Měsíčně je vyúčtován přehled úkonů a celková doba asistence (intervence a kontakty), ze které je vypočítána celková částka.

Kontakt

Pavel Majíček

vedoucí střediska

Adresa

Dostojevského 1594/15746 01  Opava

Bc. Ivo Laník

sociální pracovník