Načítání obsahu...

Služby

DOZP Denisovo

Kapacita: 15 osob

Cílová skupina

Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám ve věku od 18 let, s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují celodenní podporu a pomoc při každodenních činnostech spojených s péči o svou osobu, domácnost, v rozhodování se a v navazování kontaktů s okolím. 

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osobám s diagnózou  akutní nebo chronické infekční nemoci.
 • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Cíle

Uživatel s ohledem na své možnosti a s podporou sociální služby

 • žije aktivní a důstojný život, s přiměřenou podporou se stará o sebe a prostředí, kde bydlí a rozhoduje o svém životě,
 • využívá běžné příležitosti ve společnosti,
 • udržuje  přirozené vztahy s rodinou, přáteli a známými.

Zásady služby

Zásady, kterými se řídí zaměstnanci při přípravě a realizaci poskytovaných sociálních služeb:

 • Preferujeme partnerský přístup, každý uživatel je náš zákazník, jedinečná osobnost. 
 • Respektujeme osobní tempo uživatele.
 • Podporujeme uživatele v rozvoji jeho vlastních schopností tak, aby se snižovala jeho závislosti na druhé osobě – poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí; úplná péče je poskytována pouze v situacích, kdy spoluúčast uživatele není možná.
 • Podporujeme uživatele v rozhodování se o svém životě, v právu volby a projevu svobodné vůle. Přicházíme s nabídkami, uživatel neprovádí a neúčastní se takové činnosti, která by byla v rozporu s jeho osobním rozhodnutím. 
 • Podporujeme uživatele v začleňování se do společnosti, tak aby byl součástí místní komunity zapojením se do běžných aktivit (nákupy, služby, lékaři, návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety apod.).
 • Pracujeme s riziky, respektujeme jejich přiměřenou míru a nepřebíráme nadměrnou odpovědnost za uživatele. Snahou je vyvážit míru svobody uživatele na jedné straně a míru přijatelného rizika na straně druhé.

Popis a realizace služby

Služba je poskytována v třípodlažním domě s upraveným podkrovím a suterénem v blízkosti centra města. Prostory služby jsou bezbariérové a umožňují bydlení ve 3 bytech. V každém patře se nachází byt pro 5 uživatelů. Všechny byty jsou shodně uspořádány jako klasická bytová jednotka. V každém z nich jsou tři ložnice jednolůžkové a jedna dvoulůžková, obývací pokoj s kuchyňským koutem, vybaveným kuchyňskou linkou se zabudovanými kuchyňskými elektrospotřebiči, dvě koupelny. V menší koupelně je umístěná pračka se sušičkou. Větší koupelna je vybavena bezbariérovým sprchovým koutem, WC a umyvadlem uzpůsobeným pro imobilní osoby. V upraveném podkroví se nachází 2 aktivizační místnosti. V suterénu je prostor pro rehabilitaci a zázemí pro pracovníky. Za domem je menší upravené prostranství (dlážděná plocha a zatravněná část pozemku). 

Prostředí zrekonstruovaného činžovního domu a bytové podmínky, poskytují uživatelům přirozené bytové prostředí běžné populace a dostatečné soukromí.

Každý uživatel je podporován při uplatňování svých práv a zájmů, při obstarávání svých osobních záležitostí. Za podpory a pomoci pracovníků služby, se někteří uživatelé dle svých možností a schopností podílejí na chodu domácnosti. Upevňují si naučené dovednosti a návyky a zároveň si osvojují nové – spojené s domácími pracemi. Jsou podporování v rozhodování o každodenních běžných záležitostech.

V rámci služby mají uživatelé možnost návštěvy muzikoterapie (individuálně nebo skupinově) a snoezelenu. Zaměřujeme se na to, aby se uživatel mohl uvolnit, relaxovat, a v neposlední řadě oprostit od rušivých vlivů, kterými je vyplněno jeho běžné životní prostředí. Uživateli nabízíme pozitivně naladěné prostředí, které může mít pro něj funkci relaxační, poznávací a interakční (vzájemné působení, jednání, ovlivňování), rozvíjet verbální i neverbální komunikaci. Individuálně nastavená relaxace vede k odbourávání rizikových projevů a impulzivity jedince a ke snížení poruch pozornosti. Podporuje kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby. U uživatelů trvale upoutaných na lůžko provádíme cílené polohování. Individuálně uživatelé procvičují motoriku pomoci rehabilitačních pomůcek.

Využívání dostupných (bezbariérových) veřejných služeb (obchody, kadeřnictví, pedikúra, bezbariérové odborné ambulance) je pro uživatele samozřejmostí.

Služba je zajišťována 24 hodin denně.

Cena služby

Pobytová sociální služba je poskytována za úhradu. Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů a v souladu s platnými vyhláškami zřizovatele, vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na úhradu sociální péče slouží uživatelům příspěvek na péči.

Uživatelé hradí úhradu za bydlení a stravu z vlastních příjmů.

Kontakt

Adresa

Denisovo náměstí 463/6746 01  Opava