Načítání obsahu...

Služby

DOZP Čajkovského

Kapacita: 15 osob

Cílová skupina

Služba je určená dospělým lidem, mužům i ženám od 18 let s mentálním a vícenásobným postižením, kteří potřebují pomoc, podporu nebo přítomnost pracovníka při činnostech spojených s běžným životem a při rozhodování. Vzhledem k tomu, že objekt není plně bezbariérový, je určený mobilním osobám, které jsou schopny se pohybovat samy nebo s oporou druhé osoby.

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:

  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Osobám s diagnózou  akutní nebo chronické infekční nemoci.
  • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Cíle

  • Uživatel žije co nejvíce samostatně s podporou, která jej vede k rozvoji nebo udržení maximální soběstačnosti s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti.
  • Uživatel s přiměřenou podporou rozhoduje o svém životě, je respektovaným občanem společnosti a využívá její nabídky.

Zásady služby

  • Podporujeme uživatele v rozhodování o svém životě s přihlédnutím k přiměřenému riziku a s právem na špatné rozhodnutí.
  • Respektujeme osobnost uživatele a způsob jeho komunikace.
  • Podporujeme uživatele v obvyklém způsobu života.
  • Profesionální odpovědnost, týmová spolupráce a respektování dohodnutých pravidel podpory  uživateli.

Popis a realizace služby

Dům se nachází v klidné části Opavy na ulici Čajkovského, která je v blízkosti centra. Služba je velmi dobře dostupná pěšky i MHD (obchody, další služby, lékaři, SNO). Dům je rozdělen na 3 bytové jednotky, celkem se 4 dvoulůžkovými pokoji a 6 jednolůžkovými pokoji. 

Potřeby uživatelů jsou uspokojovány formou individuální podpory a pomoci v oblastech zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnosti. S podporou pracovníků se někteří uživatelé dle svých možností a schopností podílejí na chodu domácnosti. Zapojují se, byť jen dílčím podílem, do běžných domácích prací. Upevňují si naučené dovednosti a návyky nebo si osvojují nové do té míry, do které jim to jejich schopnosti a zdravotní stav dovolí. Pracovníci střediska podporují uživatele co nejvíce individuálně ve všech oblastech jejich života (např. v péči o vlastní osobu a domácnost, péči o zdraví, právech, práci s penězi …).

Služba je poskytovaná celoročně a personálně je zajištěna 24 hodin denně. 

Cena služby

Pobytová sociální služba je poskytována za úhradu. Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů a v souladu s platnými vyhláškami zřizovatele, vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na úhradu sociální péče slouží uživatelům příspěvek na péči.

Uživatelé hradí úhradu za bydlení a stravu z vlastních příjmů.

Kontakt

Adresa

Čajkovského 1565/8746 01  Opava