Načítání obsahu...

Služby

Podpora samostatného bydlení (PSB)

Podpora samostatného bydlení (PSB)

Podporované bydlení je terénní službou směřující k posilování samostatného života osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba zahrnuje podporu rozvoje dovedností v oblastech souvisejících se samostatným bydlením, obhajobou práv a začleněním do života obce a regionu. Je poskytována lidem, kteří ji potřebují a mají o ni zájem. Je zaměřena k posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka tak, aby mohl žít v běžné komunitě, využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí. Je poskytována dle individuálních potřeb a schopností uživatele. Služba je poskytována bez ohledu na rasu, pohlaví či náboženské vyznání, respektuje základní lidská práva a je zpoplatněna.

Blíže: