Načítání obsahu...

Služby

DOZP Mánesova

Kapacita: 29 osob

Cílová skupina

 • Děti a mládež s těžkým zdravotním a mentálním postižením s nařízenou ústavní výchovou.
 • Děti, mládež a dospělí s těžkým zdravotním a mentálním postižením ve věku od 3 do 26 let, kteří prozatím nemohou vyrůstat v běžném prostředí. 

  Službu výjimečně poskytujeme lidem nad 26 let věku, kteří potřebují vysokou míru podpory, mají sociální vazby v blízkosti zařízení, naši službu dosud využívají a změna prostředí a podmínek by pro ně znamenala vážné ohrožení zdraví a života. Průběžně vyhodnocujeme, zda je změna možná.

  Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:

  • Dětem a mládeži s lehkým zdravotním a mentálním postižením.
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé poskytování lékařské péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Osobám s diagnózou závažného akutního či chronického infekčního onemocnění, které by mohly být pro ostatní obyvatele zdrojem nákazy.
  • Osobám s diagnózou duševního onemocnění, jehož projevem je nezvládnutelná agresivita vůči okolí.
  • Osobám, jejichž projevy autoagrese není možno ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb.
  Cíle
  Poskytovat takovou podporu, která uživatelům umožní žít v souladu s principy normality s právem na přiměřené riziko a možnost rozhodování. Podporovat uživatele tak, aby v budoucnu mohli opustit sociální službu.
  • Uživatelé služeb mají takovou podporu, která jim umožňuje žít v souladu s právem na riziko a možnost rozhodování. Jsou podporováni takovými způsoby, aby mohli v budoucnu opustit sociální služby.
  • Děti a mladí lidé, kteří službu využívají, mají pravidelné kontakty s rodinami, a jsou maximálně podpořeni v kontaktech s rodinným prostředím, děti k návratu do rodinného prostředí.
  • Lidé, kteří potřebují pomoc ve všech oblastech života, mají zajištěnu podporu, pomoc a péči odpovídající jejich potřebám s ohledem na principy normality a možnost svobodně a bezpečně vyjádřit své potřeby, projevovat se různými způsoby. 
  Zásady služby
  • Princip normality - Princip normality je vyjádřením toho, co je v životě člověka normální a na co má každý člověk – i člověk s postižením právo: zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení sféry práce (vzdělávání) od sféry bydlení a volného času, prožívání běžného ročního rytmu, respektování vývojové fáze člověka, respektování vlastních přání, potřeba rozhodnutí a nárok na uznání, akceptování života ve světě obou pohlaví, dostupnost běžného životního standardu jako základní předpoklad pro samostatný život, život v běžných životních podmínkách.
  • Podpora komunikace a rozhodování – Všichni uživatelé domova mají nastavený vlastní způsob komunikace, který jim umožňuje dorozumět se s okolím a rozhodovat o svém životě, v co nejvyšší míře. Využívány jsou různé způsoby, například dorozumívání gesty, jazykem Makaton, předměty, obrázky atd.
  • Svoboda a bezpečí – O každého člověka, který využívá naše služby, se starají konkrétní určení lidé. Domov je členěn do tří domácností se stálým personálem, který je odborně i lidsky nastaven na podporu klientů ve všech oblastech jejich života. Jako velmi důležitou vnímají zaměstnanci svobodu vlastních projevů klientů a respektující přístup. V každé změně v životě člověka, který využívá služby, je personál připraven podpořit jej vhodným způsobem a zajistit bezpečné zvládnutí situace.
  • Týmová spolupráce – Základem práce týmu zaměstnanců je vzájemná týmová spolupráce mezi pracovníky v sociálních službách, sociálními pracovníky a zdravotními sestrami. Součástí týmu jsou podle potřeb jednotlivých klientů také externí spolupracovníci. Například pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí, metodik pro alternativní a augmentativní komunikaci, muzikoterapeut, canisterapeut a další.

  Popis a realizace služby

  Objekt, v němž je služba poskytována, je přirozeně začleněn v ulici řadových nízkopodlažních domů na ulici Mánesova, téměř v centru města Opavy. Umístění objektu zajišťuje ideální místní a časovou dostupnost všech služeb a podporuje začlenění uživatelů do komunity. Nedaleko se nachází Základní škola a Praktické škola, park, městská hromadná doprava, obchody, lékařské ordinace i Slezská nemocnice. V místě poskytování sociální služby jsme navázali dobré sousedské vztahy. 

  Jedná se o zařízení pro výkon ústavní výchovy.

  Rekonstrukcí objektu v roce 2013 vznikly tři bezbariérové bytové jednotky. Byty jsou navrženy jako prostorná bytová jednotka, ložnice s koupelnami a WC, obývacím pokojem, kuchyňkou, terasou.

  Intenzita a frekvence podpory se v průběhu poskytování služby upravuje podle individuálně zjišťovaných očekávání, potřeb a přání uživatelů s cílem podpořit soběstačnost, přiměřenou aktivitu, vytvořit podnětné prostředí a zachovat důstojnost.

  Uživatelé služby vyjadřují své potřeby a přání neverbálními projevy, proto má každý uživatel nastaven alternativní způsob komunikace podle svých potřeb a schopností. Péče v oblasti sebeobsluhy je poskytována v souladu se zásadami konceptu bazální stimulace. Domov je Certifikovaným pracovištěm v konceptu bazální stimulace. Pracovníci zajišťují doprovody a dovozy do základní školy všem dětem povinným školní docházkou.

  V domově uživatelé využívají snoezelen s nejrůznějšími pomůckami, stimulujícími zrak, hmat, sluch i čich. Pečeme v elektrické horkovzdušné troubě, uživatelé rádi pečou, vaří, smaží. V každém bytě je společný obývací pokoj s houpací sítí, televizí. Každý byt má vlastní terasu či dvě. V bytě 1 je místnost zvaná pracovna s knihovnou.

  Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně.

  Cena služby

  Pobytová sociální služba je poskytována za úhradu. Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů a v souladu s platnými vyhláškami zřizovatele, vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na úhradu sociální péče slouží uživatelům příspěvek na péči.

  Úhrady za stravu a péči povinným úhradou dětí s nařízenou ústavní výchovou stanovují obce s rozšířenou působností. Děti za zákona nehradí úhradu za bydlení.

  Dospělí uživatelé hradí úhradu za bydlení a stravu z vlastních příjmů.


  Kontakt

  Sociální pracovník, vedoucí střediska

  Adresa

  Mánesova 1684/7746 01  Opava