Načítání obsahu...

Služby

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Posláním je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dětem, mládeži a dospělým s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. K uživatelům a jejich rodinám přistupujeme s lidskostí a respektem. Garantujeme podporu a péči podle jejich skutečných potřeb. Uživatele a jejich rodiny podporujeme v řešení nepříznivé sociální situace směřující k životu mimo pobytovou sociální službu.

Blíže: