Načítání obsahu...

Služby

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Posláním je poskytnout pobytovou službu dětem a dospělým osobám z Moravskoslezského kraje, kteří vzhledem ke svému postižení nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Chceme jim umožnit prožít aktivní a důstojný život s vazbami na rodinu a veřejnost formou poskytování individuálně plánovaných služeb, které podporují jejich možnosti, schopnosti a samostatnost.

Blíže: