Načítání obsahu...

Služby

CHB Švestková

Kapacita: 6 osob

Cílová skupina

Služba je určena dospělým mužům a ženám s mentálním a vícenásobným postižením, kteří potřebují podporu především v rozhodování se, v hospodaření s penězi, v navazování kontaktů s okolím a v péči o vlastní domácnost včetně zajištění stravy.

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:

Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem s přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s duševním onemocněním. Dále lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.

Zásady služby

  • Nezávislost a samostatnost - obyvatele chráněného bydlení podporujeme v samostatnosti.
  • Respekt - každý obyvatel chráněného bydlení je pro nás jedinečná osobnost a k jeho potřebám vždy přistupujeme s ohledem na jeho životní situaci.
  • Právo na přiměřené riziko - obyvatele chráněného bydlení připravujeme na to, že je v životě mohou potkat i nepříjemné situace a podporujeme je v tom, jak je zvládat.

Popis a realizace služby

Poskytování sociální služby Chráněné bydlení Švestková bylo zahájeno 6. března 2013. Služba je poskytována v řadovém domě, v městské části Opava – Kylešovice, vzdálené přibližně 2,5 km od centra města. Dům je umístěn v klidném prostředí, které je dostupné městskou hromadnou dopravou, zastávka MHD je vzdálena asi 500 m.

V domě jsou dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokoje, kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem a dvě koupelny včetně sociálních zařízení. Přízemí je bezbariérové. U domu je zahrada. V 1. patře je menší místnost, vyčleněná pro pracovníky služby.

Bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích nabízí uživatelům větší míru soukromí. Svůj volný čas mohou trávit ve společném obývacím pokoji, na zahradě, na jejíž údržbě se uživatelé podílejí a využívají ji k odpočinku, nebo v soukromí svého pokoje.

Na obědy dochází uživatelé do jídelny na Rooseveltově ulici, snídaně a večeře si připravují s podporou pracovníka sami. 

Charakter služby předpokládá větší zapojení uživatelů do péče o svou osobu a domácnost. Podílejí se dle svých dovedností na domácích pracích s podporou pracovníků. Tímto si prohlubují své dovednosti a návyky v oblastech přípravy stravy, nakupování, praní a žehlení prádla. Osobní prádlo si za asistence pracovníka perou a žehlí uživatelé, praní ložního prádla zajišťuje prádelna Elkatex – Chalupa, s. r. o.

Služba se zaměřuje na rozvoj schopností, dovedností a znalostí uživatele s přihlédnutím k jeho zdravotnímu postižení, věku, osobnosti, s cílem dosáhnutí co nejvyšší možné samostatnosti a nezávislosti na sociální službě. Je poskytována podpora a příprava uživatele na přechod do služby s nižší mírou podpory nebo celkové opuštění sociální služby. Uživatelé jsou také podporování v rozvoji přirozených vztahů, kontaktu s vrstevníky, přáteli, rodinnými příslušníky a využívání veřejných služeb.

Při dojíždění do práce, aktivizačních dílen nebo za zábavou, využívají uživatelé veřejnou dopravu. K naplnění svých potřeb (nákupy, služby, …) využívají veřejné služby v okolí svého domova, zapojují se do kulturního dění města (koncerty, výstavy). 

Personálně je služba zajištěna v pracovní dny a o víkendech, ve dvanáctihodinových směnách.

Cena služby

Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů v souladu s platnými vyhláškami (vyh. č. 505/2006 Sb.) a Zásadami zřizovatele, které stanovují maximální výši úhrady bydlení podle kategorie ubytování. 

Uživatelé hradí ze svého příjmu náklady na bydlení. Na úhradu poskytované sociální péče uživatelům slouží příspěvek na péči, který je každý měsíc vyúčtován, dle konkrétní výše časové podpory poskytnuté uživateli – asistenci poskytnutou pracovníky. Čas se účtuje po minutách. Měsíčně je vyúčtován přehled úkonů a celková doba asistence (intervence a kontakty), ze které je vypočítána celková částka.

Kontakt

Adresa

Švestková 1372/32747 06  Opava