Načítání obsahu...

Služby

CHB Švestková

Kapacita: 6 osob

Cílová skupina

Služba je určena dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou plně mobilní a potřebují podporu zejména v rozhodování se, v hospodaření s penězi, v navazování kontaktů s okolím a v péči o vlastní domácnost včetně zajištění stravy.

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby
Lidem, kteří potřebují 24hodinovou podporu.
Lidem, kteří potřebují plně bezbariérové prostředí.

Cíle 

  • Uživatel se podílí na chodu domácnosti, hospodaří se svými penězi, nakupuje a zajišťuje si stravu individuálně.
  • Uživatel je připraven na přechod do služby s nižší mírou podpory, popř. úplné opuštění sociální služby.
  • Uživatel je aktivně zapojen do pracovních aktivit (zaměstnán na chráněném/volném trhu práce, popř. využívá služby sociální prevence ve formě sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen). 

Zásady služby

  • Uživatele podporujeme v přirozeném způsobu života a plánování běžných denních činností (péče o domácnost a vlastní osobu, péče o zdraví, nákupy, zaměstnání, kontakt rodinou a společenským prostředím, využívání veřejných služeb, hospodaření s penězi, záliby).
  • Respektujeme přirozenost života ve světě dvou pohlaví, vývojové fáze člověka, oddělení pracovních povinností od soukromí, právo rozhodovat se o vlastním prožívání života (vlastní vůli a svobodnou volbu). 
  • Uživatelům umožňujeme prožívat život běžného občana, a to s ohledem na přiměřené riziko a možnost vlastního rozhodování (nepřebíráme nadměrnou odpovědnost, umožňujeme zažívat pocit úspěchu i neúspěchu, získávat dovednosti jak lze zvládat rizika, se kterými se může běžně setkat). 
  • Podle individuálních možností a schopností, se snažíme uživatele připravovat na možnost přechodu do služby s nižší mírou podpory, popř. úplné opuštění sociální služby.

Popis a realizace služby

Poskytování sociální služby Chráněné bydlení Švestková bylo zahájeno 6. března 2013. Služba je poskytována v řadovém domě, v městské části Opava – Kylešovice, vzdálené přibližně 2,5 km od centra města. Dům je umístěn v klidném prostředí, které je dostupné městskou hromadnou dopravou, zastávka MHD je vzdálena asi 500 m.

V domě jsou dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokoje, kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem a dvě koupelny včetně sociálních zařízení. Přízemí je bezbariérové. U domu je zahrada. V 1. patře je menší místnost, vyčleněná pro pracovníky služby.

Bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích nabízí uživatelům větší míru soukromí. Svůj volný čas mohou trávit ve společném obývacím pokoji, na zahradě, na jejíž údržbě se uživatelé podílejí a využívají ji k odpočinku, nebo v soukromí svého pokoje.

Charakter služby předpokládá větší zapojení uživatelů do péče o svou osobu a domácnost. Podílejí se dle svých dovedností na domácích pracích s podporou pracovníků. Tímto si prohlubují své dovednosti a návyky v oblastech přípravy stravy, nakupování, praní a žehlení prádla. 

Služba se zaměřuje na rozvoj schopností, dovedností a znalostí uživatele s přihlédnutím k jeho zdravotnímu postižení, věku, osobnosti, s cílem dosáhnutí co nejvyšší možné samostatnosti a nezávislosti na sociální službě. Je poskytována podpora a příprava uživatele na přechod do služby s nižší mírou podpory nebo celkové opuštění sociální služby. Uživatelé jsou také podporování v rozvoji přirozených vztahů, kontaktu s vrstevníky, přáteli, rodinnými příslušníky a využívání veřejných služeb.

Při dojíždění do práce, aktivizačních dílen nebo za zábavou, využívají uživatelé veřejnou dopravu. K naplnění svých potřeb (nákupy, služby, …) využívají veřejné služby v okolí svého domova, zapojují se do kulturního dění města (koncerty, výstavy). 

Personálně je služba zajištěna v pracovní dny a o víkendech, ve dvanáctihodinových směnách.

Cena služby

Výše úhrad je stanovena na základě skutečných nákladů v souladu s platnými vyhláškami (vyh. č. 505/2006 Sb.) a Zásadami zřizovatele, které stanovují maximální výši úhrady bydlení podle kategorie ubytování. 

Uživatelé hradí ze svého příjmu náklady na bydlení. Na úhradu poskytované sociální péče uživatelům slouží příspěvek na péči, který je každý měsíc vyúčtován, dle konkrétní výše časové podpory poskytnuté uživateli – asistenci poskytnutou pracovníky. Čas se účtuje po minutách. Měsíčně je vyúčtován přehled úkonů a celková doba asistence (intervence a kontakty), ze které je vypočítána celková částka.

Kontakt

Adresa

Švestková 1372/32747 06  Opava